หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาสาทแก้ววิมานคำ
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)สาทฯแก้วฯวิมานฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)สาทแก้ววิมานฅำ]
ความหมาย

น.ปราสาทวิมานที่ประดับตกแต่ง ด้วยแก้วและทอง ว่ากันว่ามีอยู่ในสวรรค์ เมื่ออยู่ในมนุษย์โลก หากทำความดี บำเพ็ญบุญกุศลไว้มาก เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ จักได้พำนักอยู่ในปราสาทนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาทแก้ววิมานคำ (ผา(ระฯบาฯ)สาทฯแก้วฯวิมานฯฅำ)