หน้าหลัก
ผาสาทศ๋พ
ผา(ระฯบาฯ)สาทฯศ฿พฯ
[ผา(ปรา)สาทศพ]

ดู...ผาสาดผีต๋าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาทศ๋พ (ผา(ระฯบาฯ)สาทฯศ฿พฯ)