หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาสาทศ๋พ
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)สาทฯศ฿พฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)สาทศพ]
ความหมาย

ดู...ผาสาดผีต๋าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาทศ๋พ (ผา(ระฯบาฯ)สาทฯศ฿พฯ)