หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาสาทผีต๋าย
อักษรล้านนา
ผา(ระฯบาฯ)สาทฯผีตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผา(ปรา)สาทผีตาย]
ความหมาย

น.เครื่องประกอบพิธีงานศพของชาวล้านนา มีรูปเป็นทรงปราสาท มียอดเป็นชั้นๆ ตกแต่งครอบรองรับโลงศพหรือคนตาย สำหรับแห่ศพไปสุสานเพื่อปะชุมเพลิง ผาสาทศ๋พ ก็ว่า. ล้านนาในอดีตได้แยกลักษณะของ ปราสาทศพ ตามชั้น หรือฐานันดรของศพ มี ผาสาทหลังกูบ หรือ ผาสาทหลังโก่ง ใช้ใส่ศพพระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์, ผาสาท หลังเปียง หรือ ผาสาทหลังก๋าย ใส่ศพ เชื้อพระวงศ์ชั้นรองลงมา พระสงฆ์สามเณร และขุนนาง, แมวหรือ แมวควบ ที่คลุมศพของสามัญชน ทั่วไป ดู...แมว ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาสาทผีต๋าย (ผา(ระฯบาฯ)สาทฯผีตายฯ)