หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาลา
อักษรล้านนา
ผาลา
เทียบอักษรไทย
[ผาลา]
ความหมาย

น.โล่ - เครื่องกำบังอาวุธ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาลา (ผาลา)