หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผายวาง
อักษรล้านนา
ผายฯวาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผายวาง]
ความหมาย

ก.ลดโทษให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายวาง (ผายฯวาฯงฯ)