หน้าหลัก
ผายวาง
ผายฯวาฯงฯ
[ผายวาง]

ก.ลดโทษให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผายวาง (ผายฯวาฯงฯ)