หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผามเปียง
อักษรล้านนา
ผามฯพยฯง
เทียบอักษรไทย
[ผามเพียง]
ความหมาย

น.ปะรำหลังคาราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผามเปียง (ผามฯพยฯง)