หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผามยอ
อักษรล้านนา
ผามฯยํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผามยอ]
ความหมาย

น.ปะรำหลังคาลาดเอียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผามยอ (ผามฯยํอฯ)