หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาม
อักษรล้านนา
ผามฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาม]
ความหมาย

น.ปะรำ - สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสาขนาดเล็ก ส่วนมากเป็นไม้ไผ่บงหรือไผ่ซาง หลังคาแบนมุงด้วยตับใบพลวงหรือตับหญ้าคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาม (ผามฯ)