หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผานี
อักษรล้านนา
ผานี,ระฯบาฯนี
เทียบอักษรไทย
[ผานี,ปรานี]
ความหมาย

ว.ปรานี,สงสาร,เห็นใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผานี (ผานี,ระฯบาฯนี)