หน้าหลัก
ผาดั๋บ
ผานี,ระฯบาฯนี
[ผาดับ,ปราดับ]

ก.ประดับ,ตกแต่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาดั๋บ (ผานี,ระฯบาฯนี)