หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผาดั๋บ
อักษรล้านนา
ผานี,ระฯบาฯนี
เทียบอักษรไทย
[ผาดับ,ปราดับ]
ความหมาย

ก.ประดับ,ตกแต่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาดั๋บ (ผานี,ระฯบาฯนี)