หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผางไถ
อักษรล้านนา
ผางฯไถ
เทียบอักษรไทย
[ผางไถ]
ความหมาย

น.ผาลไถ - แผ่นเหล็กที่ใช้ไถดิน [ส่วนที่เป็นคันไถ เรียก ง้อนไถ]

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางไถ (ผางฯไถ)