หน้าหลัก
ผางฮ้ายผางเบื่อ
ผางฯร้ายฯผางฯเบิ่อฯอ
[ผางร้ายผางเบื่อ]

ว.น่าเบื่อหน่าย,น่าเกลียดไม่น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางฮ้ายผางเบื่อ (ผางฯร้ายฯผางฯเบิ่อฯอ)