หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางฮ้ายผางเบื่อ
อักษรล้านนา
ผางฯร้ายฯผางฯเบิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ผางร้ายผางเบื่อ]
ความหมาย

ว.น่าเบื่อหน่าย,น่าเกลียดไม่น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางฮ้ายผางเบื่อ (ผางฯร้ายฯผางฯเบิ่อฯอ)