หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผางฮ้าย
อักษรล้านนา
ผางฯร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางร้าย]
ความหมาย

ว.ไม่น่าดู,ซอมซ่อ, อัปลักษณ์,น่าเกลียด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางฮ้าย (ผางฯร้ายฯ)