หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางลาง
อักษรล้านนา
ผางฯลางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางลาง]
ความหมาย

น.ผางลาง - อุปกรณ์ให้เกิดเสียง รูปร่างคล้ายระฆัง ทรงสี่เหลี่ยมแบน ด้านบนโค้งมน ทำด้วยทองเหลือง มีหูสำหรับสอดไม้แขวนลอยอยู่ระหว่างขาไม้โค้ง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานไม้ ใช้ต่างบนหลังวัว ม้า ลา หรือล่อ ตัวจ่าฝูง หรือเกวียน เล่มแรกของขบวนสินค้า เพื่อให้เกิดเสียงดังเช่นเดียวกับกระดิ่งที่แขวนคอวัว ในขณะต่างหรือบรรทุกสิ่งของ เช่น ข้าว ผัก เมี่ยง ผลไม้ เนื้อเสัตว์ เพื่อนำไปกินหรือไปขาย หนทางที่เดินระยะทางไกลเป็นคาราวาน จะเกิดเสียงดังตามจังหวะแกนเดือยที่ห้อยอยู่ภายใน กระทบผนังโครงตามจังหวะการโยกเดินของสัตว์ตัวนั้นๆ ผางลางมีเสียงก้องไปไกล เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเป็นกองคาราวานขนสัมภาระ; ผังลาง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางลาง (ผางฯลางฯ)