หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางยอย
อักษรล้านนา
ผางฯยอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางยอย]
ความหมาย

น.กระบะทั้งสองข้างของตาชั่งแบบจานคานกระดก (ยอย - ตาชั่ง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางยอย (ผางฯยอฯยฯ)