หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผางมัน
อักษรล้านนา
ผางฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางมัน]
ความหมาย

ดู...โกม,ผางน้ำมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางมัน (ผางฯมันฯ)