หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางตี๋นรถถีบ
อักษรล้านนา
ผางฯตีนฯร฿ถฯถีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผางตีนรถถีบ]
ความหมาย

น.บันไดรถจักรยาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางตี๋นรถถีบ (ผางฯตีนฯร฿ถฯถีปฯ)