หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผางจี
อักษรล้านนา
ผางฯชี
เทียบอักษรไทย
[ผางชี]
ความหมาย

น.กระบะที่บรรจุดินเพื่อวางก้อนเส้า; แม่จีไฟ,แม่ฅีไฟ,แม่เต๋าไฟ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผางจี (ผางฯชี)