หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผาง
อักษรล้านนา
ผางฯ
เทียบอักษรไทย
[ผาง]
ความหมาย

น.ตะคัน - เครื่องปั้นดินเผารูปคล้ายจานสำหรับใส่น้ำมัน หรือ ขี้ผึ้ง เป็นต้น เพื่อใช้ตามไฟแทนตะเกียง; ผัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผาง (ผางฯ)