หน้าหลัก
ผากเข้าตอน
ผากเข้าตอน
ผากฯเขั้าทอฯร
[ผากเข้าตอน]

น.ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากเข้าตอน (ผากฯเขั้าทอฯร)