หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผากห๋ะเข้า
อักษรล้านนา
ผากฯหะเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ผากหะเข้า]
ความหมาย

น.พลั่วไม้ที่ใช้โกยข้าวเปลือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผากห๋ะเข้า (ผากฯหะเขั้า)