หน้าหลัก
ผั๋ดๆ เลียบๆ
ผัดฯดฯๆ ลยฯบๆ
[ผัดๆ เลียบๆ]

ก.เวียนไปเวียนมาโดยรอบ,แอบเข้าไปหาอย่างใกล้ชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดๆ เลียบๆ (ผัดฯดฯๆ ลยฯบๆ)