หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ดๆ เลียบๆ
อักษรล้านนา
ผัดฯดฯๆ ลยฯบๆ
เทียบอักษรไทย
[ผัดๆ เลียบๆ]
ความหมาย

ก.เวียนไปเวียนมาโดยรอบ,แอบเข้าไปหาอย่างใกล้ชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดๆ เลียบๆ (ผัดฯดฯๆ ลยฯบๆ)