หน้าหลัก
ผั๋ดแวด
ผัดฯแวดฯ
[ผัดแวด]

ก.หมุนไปรอบๆ; ผัดๆ แวดๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ดแวด (ผัดฯแวดฯ)