หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋ด
อักษรล้านนา
ผัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ผัด]
ความหมาย

น๑.เรียกวันพฤหัสบดีว่า วันผั๋ด น๒.เรียกแท่งไม้ขนาดเล็กสี่เหลี่ยมปลาย แหลม ยาวประมาณ ๑ คืบ มีด้ามจับ สำหรับปั่นกว่างให้เกิดความฮึกเหิมว่า ไม้ผั๋ดหรือไม้ผั่น น๓.เรียกอาหารที่ทำให้สุกด้วยวิธีผัด เช่น ข้าวผัด ก๑.หมุน,วน ก๒.เอาสิ่งของที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมัน หรือน้ำเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น ผัดข้าว ผัดผัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋ด (ผัดฯ)