หน้าหลัก
ผั๋กโหมแดง
ผักฯโหมฯแดงฯ
[ผักโหมแดง]

น.ผักโขมสวน - ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะรูปรีถึงรูปไข่ เรียงเวียนสลับกัน ปลายยอดมีหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่น แดงสด ม่วงแดง เหลืองทอง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กโหมแดง (ผักฯโหมฯแดงฯ)