หน้าหลัก
ผั๋กโหม
ผักฯโห฿มฯ
[ผักโหม]

ดู...ผั๋กหม

ผั๋กหม
ผักฯห฿มฯ
[ผักหม]

น.ผักขม/ผักโขม/ผั๋กโหม - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขา โคนสีแดงอมน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับข้างกันข้อละใบ ดอกออกเป็นช่อสีม่วงปนเขียวตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบอ่อน ต้นอ่อน ยอดอ่อน ใช้ปรุงอาหาร และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กโหม (ผักฯโห฿มฯ)