หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กแม้มหมา
อักษรล้านนา
ผัดฯแม้มฯหมฯา
เทียบอักษรไทย
[ผักแม้มหมา]
ความหมาย

ดู...ผั๋กแปม

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กแปม
อักษรล้านนา
ผัดฯแพมฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักแพม]
ความหมาย

น.ไม้พุ่มใบเป็นแฉกมีขนเล็กน้อย รสขมมาก นิยมกินกับลาบ หรือต้มกับปลาย่าง; ผั๋กแม้มหมา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กแม้มหมา (ผัดฯแม้มฯหมฯา)