หน้าหลัก
ผั๋กแปม
ผัดฯแพมฯ
[ผักแพม]

น.ไม้พุ่มใบเป็นแฉกมีขนเล็กน้อย รสขมมาก นิยมกินกับลาบ หรือต้มกับปลาย่าง; ผั๋กแม้มหมา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กแปม (ผัดฯแพมฯ)