หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กแคบ
อักษรล้านนา
ผักฯแฅปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักแฅบ]
ความหมาย

น.ผักตำลึง - ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะยื่นออกมาจากข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่าง ๕ เหลี่ยม โคนใบมีลักษณะเป็นหัวใจ ออกเรียงสลับกันคนละข้างตามกิ่ง ก้านสั้น ผิวมันเรียบ ปลายใบเป็นติ่งแหลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน เมื่อแก่สีเขียวเข้ม ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกคู่ กลีบดอกสีขาว ผลคล้ายแตงกว่าแต่ขนาดเล็กกว่า ผลอ่อนสีเขียวมีลายขาว เมื่อสุกสีแดงสด ในผลมีเมล็ดแบนรี ขนาดประมาณ ๒-๓ มิลลิเมตร จำนวนมาก ตำลึงนอกจากจะเป็นผักที่หาง่าย มีคุณค่าทางอาหาร รสชาติอร่อย ยังเป็นพืชสมุนไพรที่รักษาโรคได้หลายชนิด มีราคาไม่แพงอีกด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กแคบ (ผักฯแฅปฯ)