หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กแก๋งแค
อักษรล้านนา
ผักฯแกงฯแฅ
เทียบอักษรไทย
[ผักแกงแฅ]
ความหมาย

น.ผักแกงแค - ผักหลายชนิดที่ใช้รวมกันเพื่อปรุงเป็นแกงแค เช่น ผักตำลึง ผักคราด ดอกงิ้วแห้ง สะคร้าน ถั่วฝักยาว ถั่วพู เป็นต้น ตามปกติแม่ค้าจะเอากาบกล้วยกว้างประมาณ ๑.๕ นิ้วผูกผักเหล่านี้แผ่เรียงกันแล้วมัดด้วยตอก เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าจะเห็นว่ามีผักอะไรบ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กแก๋งแค (ผักฯแกงฯแฅ)