หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเฮือด
อักษรล้านนา
ผักฯเฮิอฯด
เทียบอักษรไทย
[ผักเฮือด]
ความหมาย

น.ผักเฮือด - ใบอ่อนของต้นเลียบ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ ๘-๑๕ เมตร คล้ายต้นไทร มียางสีขาวข้น เรือนยอดแกว้าง แตกกิ่งก้านสาขา เปลือกสีเทาเรียบ ใบเรียวยาวปลายแหลมคล้ายใบหอก หลังใบเรียบเป็นมัน เส้นใบนูน ใบอ่อนสีน้ำตาลแดงปนสีเขียวอ่อน ผลัดใบพร้อมกันทั้งต้น ใบอ่อนใช้ทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยำ ต้มกะทิ ทางสมุนไพร เปลือกต้นต้มดื่มแก้ปวดท้อง ท้องร่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเฮือด (ผักฯเฮิอฯด)