หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเปิ๊ก
อักษรล้านนา
ผักฯเพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักเพิก็]
ความหมาย

ดู...ผั๋กขี้หูด

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กขี้หูด
อักษรล้านนา
ผักฯขี้หูด
เทียบอักษรไทย
[ผักขี้หูด]
ความหมาย

น.ไม้ล้มลุก เป็นพืชตระกูลถั่ว ผลเป็นฝักมีลักษณะกลมเรียวยาว คอดเป็นปล้อง สีเขียวอ่อน ปลายฝักแหลม ชอบขึ้นในที่อากาศหนาวเย็น ใช้รับประทานฝัก ฝักดิบเหม็นเขียวและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อทำให้สุกแล้วรสหวาน; ผั๋กเปิ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเปิ๊ก (ผักฯเพิกฯ)