หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเบี้ย
อักษรล้านนา
ผักฯเบ้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักเบี้ย]
ความหมาย

น.ผักเบี้ย - ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบน้ำ ทอดเลื้อยไปบนผิวดิน ใบขนาดเล็กผิวเป็นมัน กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเบี้ย (ผักฯเบ้ยฯ)