หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเซง
อักษรล้านนา
ผักฯเซงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักเซง]
ความหมาย

ดู...ผั๋กเซียงดา

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเซียงดา
อักษรล้านนา
ผักฯซยฯงดา
เทียบอักษรไทย
[ผักเซียงดา]
ความหมาย

น.ผักเซียงดา/ผักเชียงดา -ไม้เถาเลื้อย เป็นพืชสมุนไพร ลำต้นสีเขียว ทุกส่วนของต้นที่อยู่เหนือดินจะมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรีหรือกลมรี สีเขียวเข้ม ปลายใบเรียวแหลม ดอกเป็นช่อกระจุกแน่นออกที่ซอกใบ ดอกเล็กๆ สีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม หรือเขียว ผลรูปหอก นิยมแกงเป็นอาหาร และมีสรรพคุณทางยามากมาย; ผั๋กเซง,ผั๋กม้วนไก่,ผั๋กวัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเซง (ผักฯเซงฯ)