หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กเข้าตอง
อักษรล้านนา
ผักฯเขั้าทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ผักเข้าทอง]
ความหมาย

ดู...ผักฅาวตอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กเข้าตอง (ผักฯเขั้าทอฯง)