หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กฮ้วนหมู
อักษรล้านนา
ผักฯฮ้วฯรหู
เทียบอักษรไทย
[ผักฮ้วนหมู]
ความหมาย

น.กระทุ้งหมาบ้า - ไม้เถาขนาดใหญ่ เนื้อแข็ง ยาวได้ถึง ๑๐ เมตร เถาเป็นสีน้ำตาล เลื้อยพันขึ้นตามต้นไม้อื่น ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือเกือบกลม ปลายใบแหลมเรียวยาวรี โคนใบมนหรือเว้าหรือป้าน ดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อหรือช่อกระจุกตามซอกใบหรือระหว่างก้านใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน ผลเป็นฝักออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ในฝักมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปรีกว้าง สีน้ำตาลอมเหลือง ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ใช้ประกอบอาหาร ใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือส้มตำ หรือแกงเป็นอาหารแบบล้านนา; ผั๋กฮ้วน,ผั๋กง้วนหมู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กฮ้วนหมู (ผักฯฮ้วฯรหู)