หน้าหลัก
ผั๋กฮี้
ผักฯฮี้
[ผักฮี้]

น.ผักฮี้ -ลักษณะคล้ายผั๋กเฮือด ใบโตกว่า สีซีดกว่า กินได้ มีรสเปรี้ยวอมฝาด ใช้แกงใส่กระดูกหมู มะเขือเทศ เรียก แก๋งผั๋กฮี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กฮี้ (ผักฯฮี้)