หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กฮากก้วย
อักษรล้านนา
ผักฯรากฯก้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักรากกล้วย]
ความหมาย

น.ผักกระสัง พืชล้มลุกทรงพุ่มเตี้ย ใบและก้านอวบน้ำ ใช้ต้มผสมแกลบเป็นอาหารหมู และใช้ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กฮากก้วย (ผักฯรากฯก้ลฯวฯ)