หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กอี่ฮุม
อักษรล้านนา
ผักฯอี่ฮุม
เทียบอักษรไทย
[ผักอี่ฮุม]
ความหมาย

ดู...ผั๋กอี่ฮึม

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กอี่ฮึม
อักษรล้านนา
ผักฯอี่ฮึม
เทียบอักษรไทย
[ผักอี่ฮึม]
ความหมาย

น.ผักอี่ฮึม - ยอดอ่อน ใบอ่อนของต้นมะรุม นิยมใช้แกงส้ม; ผั๋กอี่ฮุม ก็ว่า: ดู...บ่าค้อนก้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กอี่ฮุม (ผักฯอี่ฮุม)