หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กหวานบ้าน
อักษรล้านนา
ผักฯหวฯานฯบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักหวานบ้าน]
ความหมาย

น.ผักหวานบ้าน - ไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ ๐.๕ - ๒.๐ เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่ปลายแหลมขอบเรียบออกเป็นคู่ตรงกันข้าม คล้ายใบมะยม ดอกสีขาวมีกลีบรองสีแดงออกตามง่ามใบ เป็นพืชสมุนไพร ใบอ่อนใช้ปรุงอาหารได้ เช่น แกงเลียง แกงจืด แกงพื้นบ้านอื่นๆ; จ๊าผั๋กหวาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหวานบ้าน (ผักฯหวฯานฯบ้าฯนฯ)