หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กหล๋ะ
อักษรล้านนา
ผักฯหลฯะ
เทียบอักษรไทย
[ผักหละ]
ความหมาย

น.ผักชะอม - ไม้พุ่มรอเลื้อย ทุกส่วนปกคลุมด้วยหนามแหลม ลำต้นแตกกิ่งน้อย ทำให้มีทรงพุ่มโปร่ง กิ่งมีขนาดเล็ก แต่ยาวได้หลายเมตร ช่อดอกเป็นกระจุกกลมคล้ายดอกกระถิน ใบเล็กเป็นฝอย มีกลิ่นแรง ยอดและใบอ่อนกินได้: การปลูกชะอมรอบแปลงผักจะช่วยไล่และป้องกันแมลงศัตรูเข้าทำลายพืชผักได้อีกทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหล๋ะ (ผักฯหลฯะ)