หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กหม
อักษรล้านนา
ผักฯห฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักหม]
ความหมาย

น.ผักขม/ผักโขม/ผั๋กโหม - พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเดี่ยวทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขา โคนสีแดงอมน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับข้างกันข้อละใบ ดอกออกเป็นช่อสีม่วงปนเขียวตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบอ่อน ต้นอ่อน ยอดอ่อน ใช้ปรุงอาหาร และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหม (ผักฯห฿มฯ)