หน้าหลัก
ผั๋กหนอก
ผักฯหนฯอฯก
[ผักหนอก]

น.บัวบก - ไม้ล้มลุก ลำต้นทอดเลื้อยบนตามพื้นดิน ขึ้นตามที่ลุ่มชื้นแฉะ ใบรูปกลม ขอบใบหยัก โคนใบเว้า ใบและต้นกินเป็นผักสด หรือเป็นเครื่องปรุง ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กหนอก (ผักฯหนฯอฯก)