หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กส้า
อักษรล้านนา
ผักฯส้า
เทียบอักษรไทย
[ผักส้า]
ความหมาย

น.ผักสดหลายชนิดรวมกันคลุกกับน้ำพริก และเครื่องปรุงรสอื่นๆ มักจะมีปลาเป็นส่วนผสมด้วย ถ้าผักชนิดเดียวจะเรียกชื่อตามชนิดของผักนั้น เช่น ส้าผั๋กกาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กส้า (ผักฯส้า)