หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กสะเลียม
อักษรล้านนา
ผักฯสลยฯม
เทียบอักษรไทย
[ผักสะเลียม]
ความหมาย

น.สะเดา - ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๕-๑๐ เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง ๓-๔ ซม. ยาว ๔-๘ ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน ยอดอ่อนสีน้ำตาลแดง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน สีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี ๕ แฉกโคนติดกัน รสขม มัน เป็นทั้งอาหารและพืชสมุนไพร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กสะเลียม (ผักฯสลยฯม)