หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กป้อก๊าตี๋เมีย
อักษรล้านนา
ผักฯพํอฯค้าฯตีเมยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักพ่อค้าตีเมีย]
ความหมาย

ดู...ป้อก๊าตี๋เมีย

ออกเสียงล้านนา
ป้อก๊าตี๋เมีย
อักษรล้านนา
พํอฯค้าฯตีเมยฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อค้าตีเมีย]
ความหมาย

น.พืชล้มลุก ต้นเป็นเส้นเล็กเท่าก้านมะพร้าวสูงประมาณคืบ; มีเรื่องเล่าว่า พ่อค้าพาเมียไปขายของพักค้างคืนชายป่า เมียแกงผักชนิดนี้ให้กิน พ่อค้าโกรธมากถึงกับทุบตีเมีย กล่าวหาว่าแกงไม่สุกให้กิน เป็นที่มาของชื่อนี้ เพราะแม้จะแกงนานเท่าไรก็ยังแข็งกรอบคล้ายกับไม่สุกนั่นเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กป้อก๊าตี๋เมีย (ผักฯพํอฯค้าฯตีเมยฯ)