หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปู่ย่า
อักษรล้านนา
ผักฯปู่ย่า
เทียบอักษรไทย
[ผักปู่ย่า]
ความหมาย

น.ผักชะเลือด - ไม้เถาเนื้อแข็ง ตลอดทุกส่วนตั้งแต่ลำต้นถึงกิ่งและยอดมีหนามงอขึ้นถี่ ใบคล้ายใบมะขามแต่เล็กกว่า แตกก้านออกจากลำต้น ยอดอ่อนงอคู้ ออกฝักคล้ายฝักมะขามอ่อน มีเมล็ดอยู่ใน ๔-๖ เมล็ด ยอดมีกลิ่นฉุน หอมร้อน กินเป็นผักสด ยำรวมกับผักอื่น จิ้มน้ำพริก แกล้มลาบ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปู่ย่า (ผักฯปู่ย่า )