หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋งแดง
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักปังแดง]
ความหมาย

น.ผักปลังแดง - ผักปลังพันธุ์ที่มีลำต้นและกิ่งก้าน สีแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปั๋งแดง (ผักฯปังฯแดงฯ)