หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋งพุ่ย
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯงฯระฯพุ่,--ภุ่
เทียบอักษรไทย
[ผักปังพรุ่ย,--ภุ่ย]
ความหมาย

ดู...ผั๋กปั๋งพ่าย

ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋งพ่าย
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯระฯพ่ายฯ,--ภ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักปังพร่าย,--ภ่าย]
ความหมาย

น.ผักปลังชนิดที่ดอกไม่เป็นกลุ่มใหญ่ หรือไม่เป็นพวงใหญ่; ผั๋กปั๋งพุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปั๋งพุ่ย (ผักฯปังฯงฯระฯพุ่,--ภุ่)