หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผั๋กปั๋งขาว
อักษรล้านนา
ผักฯปังฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผักปังขาว]
ความหมาย

น.ผักปลังขาว - ผักปลังพันธุ์ที่มีลำต้นและกิ่งก้าน สีเขียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผั๋กปั๋งขาว (ผักฯปังฯขาวฯ)